Retur til hovedsiden

Privatlivpolitik

Vi respekter dit privatliv og tager beskyttelsen af dine personoplysninger seriøst. Derfor er det vigtigt for os, at du forstår, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

Vi kan modtage dine personlige oplysninger ved følgende handlinger:
  • ✔ Telefonisk kontakt
  • ✔ Via vores kontaktformular på siden.
  • ✔ Ved tilmeldig til vores nyhedsbrev.

Vi kontakter dig kun ud fra de ønsker du har oplyst igennem en af de ovenover nævnte hadlinger.

1. Data ansvarlige

Den ansvarlige for behandling af dine personoplysninger, er:

Ulrich Månsson
Mobil: 40741770
e-mail: um@klimatrae.dk

2. Hvilke data har vi om dig og hvad bruges disse til?

Hvis du har udfyldt og sendt vores kontaktformular på siden, så betyder det at vi har dit navn, telefon nummer, din e-mail, samt hvad du eventuelt har skrevet i beskedsfeltet i vores database.

Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev på siden, så betyder det at vi har dit navn og din e-mail i vores database.

Vi gemmer aldrig oplysninger der ifølge loven falder ind under menneskers rent private forhold så som race, etnisk tilhørsforhold, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt oplysninger om fagforeningsmæssige forhold og oplysninger af helbredsmæssige og seksuelle forhold mm.

Vi kan der imod godt have gemt oplysninger der har karakter af identifikationsoplysninger som f.eks. navn adresse mm. Vi kan også godt have gemt oplysninger af økonomisk eller statistisk karakter der har relevans for vores dialog eller andre lignende ikke følsomme oplysninger.

3. Hvad bruger vi dine data til?

Dine data benyttes udelukkende til at kunne levere dig den service som du har bedt om f.eks. i form af nyhedsbreve, samt at kunne give dig som kunde den best mulige service.

Nyhedsbrev

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev vil du som udgangspunkt modtage 1-2 e-mails pr. måned.

4. Videregivelse af personoplysninger

Vi videre giver aldrig dine oplysninger til tredepart uden først skriftligt, at have modtaget dit samtykke hertil!

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 3 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret.

6. Dine rettigheder

Så længe vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:
✔ Du har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke oplysninger vi har gemt om dig.
✔ Du har til enhver tid ret til at få rettet eller slettet eventuelle fejlagtige oplysninger.
✔ Du har til enhver tid ret til at få slettet alle dine data fra vores system.

Vi vil selvfølgelig altid efterleve dine rettigheder og følge dine ønsker.

7. Afmelding fra vores service

Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbreve mm. eller ændre dine oplysninger, nederst i alle vores e-mails eller ved at kontakte os enten på e-mail eller via. telefon.

8. Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.Retur til hovedsiden